Zittend ziekenvervoer

20 maart 2017
 Categorieën: Vervoer, Blog

Delen

Zittend ziekenvervoer

Heeft u zorg nodig in een ziekenhuis of behandelcentrum? Dan kan het zijn dat u hier veel voor moet reizen. Het is belangrijk om de regels omtrent het vergoeden van de reiskosten goed door te nemen, zodat u geen onnodige kosten maakt. Deze regels zijn door de overheid opgesteld, zodat iedereen in Nederland hier recht op heeft. Dit vervoer wordt zittend ziekenvervoer genoemd. Het gaat om vervoer dat u zittend doet naar een zorg- of behandelinstelling. Het kan gaan om eigen vervoer, openbaar vervoer, taxivervoer of rolstoelvervoer. 

Voorwaarden waaraan u moet voldoen

Er worden natuurlijk wel een aantal basiseisen gesteld aan de vergoeding van het zittend ziekenvervoer. Zo is geen vergoeding voor elke zorg mogelijk waar u vervoer voor nodig heeft. Het moet gaan om zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Vervolgens worden er in de regels een aantal voorbeelden gegeven van vervoer waarvoor u een vergoeding krijgt. Het kan bijvoorbeeld dat u een nierdialyse nodig heeft in een ziekenhuis of in een dialysecentrum. Ook kan het zijn dat u vanwege een kwaadaardige aandoening een chemotherapiebehandeling of radiotherapiebehandeling nodig heeft. In deze gevallen heeft u er recht op dat u wordt vergoed voor het vervoer dat u naar de behandelcentra moet uitvoeren. Daarnaast reikt de overheid met een aantal regels uit naar de mensen die zeer slecht zichzelf kunnen vervoeren. Zo heeft iemand recht op een vergoeding voor vervoer als hij of zij zich niet alleen kan verplaatsen wegens een visuele handicap. Kunt u minder dan 0,3 procent zien, dan krijgt u een vergoeding. Ook als u zich alleen in een rolstoel kunt verplaatsen, kunt u rekenen op een vergoeding. Heeft u een ziekte waardoor u voor lange tijd zorg zult nodig hebben? In dat geval kunt u een vergoeding krijgen als u meer dan 1000 kilometer zult afleggen in een enkele reis, per twaalf maanden. Bij intensieve zorg die nodig is voor een kind, dat alleen in een verpleegkundig kinderdagverblijf kan worden gegeven, kunt u ook rekenen op een vergoeding. 

Hoeveel kunt u vergoed krijgen?

Hoeveel u vergoed kunt krijgen, hangt er sterk vanaf op wat voor manier u besluit te reizen naar uw ziekenhuis of behandelcentrum. Reist u met eigen vervoer, dan kunt u € 0,28 per kilometer vergoed krijgen, voor de snelste route naar uw behandelcentrum. Reist u met het openbaar vervoer, dan krijgt u 100 procent van uw tweede klas ticket vergoed. Reist u met een gecontracteerde vervoerder, dan krijgt u een vergoeding tot 200 kilometer per enkele reis. Als het gaat om een niet-gecontracteerde vervoerder, krijgt u een restitutievergoeding. De vervoerder moet dan wel beschikken over een TX-keurmerk, zodat de kwaliteit van het vervoer wordt gewaarborgd.

Voor weten over de mogelijkheden voor zittend ziekenvervoer klik dan op de volgende link voor meer info